Türkiye Cumhuriyeti

Hamburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Hamburg Ekonomisi Hakkında Genel Bilgi, 10.02.2014

HAMBURG

 Başkent: Hamburg

Cari Fiyatlarla GSYİH: 95,8 milyar Avro (2012)

Nüfus: 1.734.272 (2012)

Eyalet Başkanı: Olaf Scholz

Ekonomi, Ulaştırma ve İnovasyon Bakanı: Frank Horch

 Genel Bilgi

 Hamburg ekonomisi, çalışanların yaklaşık üçte ikisine istihdam sağlayan hizmet sektörü ile KOBİ ağırlıklı güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir.  Bölgenin uluslar arası ticarette taşıdığı öneme bağlı olarak, liman ve lojistik hizmetleri, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık gibi dış ticaret ile ilgili sektörler bölge ekonomisinin temel aktiviteleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bankacılık ve sigortacılıkta Hamburg Avrupa’nın en önemli merkelerinden birisidir.

 Hamburg, Almanya’nın Uzak Doğu, Amerika,  İskandinavya ve Baltık Havzası ülkeleriyle ticaretinde, gelişmiş liman, kara, demir ve hava yolu ulaşım ağı ve alt yapısıyla en çok tercih edilen merkezlerden birisi konumundadır.

 Rotterdam’dan sonra, Avrupa’nın ikinci büyük liman işletmesi olan Hamburg limanında;  2012 yılı itibariyle elleçlenen yük miktarı 131 milyon ton ve konteyner miktarı ise 8,9 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir.  Konteynerleşme oranı ise aynı yıl itibariyle % 97’ya yükselmiştir.  Liman ile ilgili diğer bir önemli gelişme ise, 1888 yılında kurulan Hamburg Serbest Limanının,  2013 yılı başından itibaren gümrüklü limana dönüştürülmüş olmasıdır.

 2013 Ocak-Eylül döneminde Hamburg limanında elleçlenen yük miktarı geçen yıl ile karşılaştırıldığında % 6,0 oranında artarak yaklaşık 104 milyon ton olmuştur. Konteyner trafiğinde ise, yük miktarı % 3,6 oranında artarak 7 milyon TEU seviyesinde gerçekleşmiştir. Anılan dönemde, Hamburg limanının başlıca rakipleri olan Rotterdam ve Antwerpen limanlarında elleçlenen konteyner sayısında düşüş gözlemlenmiştir.

 Hamburg’un sanayi sekörüne bakıldığında,  geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren bölgede kümelenen gemi yapımı, deniz makine ve ekipmanları,  gıda sanayi, kahve, çay, kakao ve kauçuk gibi ürünlere dayalı geleneksel sanayilerin varlığını bugün de belirli ölçüde koruduğu görülmektedir.

 Bununla birlikte, son yıllarda Uzak Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen yoğun rekabet, Hamburg’daki geleneksel sanayilerin temelini zayıflatmış ve bu gelişme aynı zamanda bölgede yüksek teknolojili ürünlerin üretimine geçiş sürecini de başlatmıştır.  Bu çerçevede, bölgedeki sanayi üretimi, sağlık teknolojileri,  biyo-teknolojiler, nano ürünler, havacılık ve uzay teknolojisi, yenilenebilir enerji (rüzgar ve hidrojen teknolojileri) ve kimya sektörüne kaymaya başlamıştır.

 Bu süreç sonucunda bölgede,  halen Alman sanayi üretiminde de ön plana çıkan   ‘Medya ve Bilişim’, ‘Sivil Havacılık ve Uzay Sanayi’, ‘Yenilenebilir Enerji’, ‘Yaşam Teknolojileri’ ve ‘Denizcilik Teknolojileri’, ‘Kimya Sanayi’, ‘Beslenme ve Gıda’ olarak örgütlenen 7 ayrı sanayi kümesi ortaya çıkmıştır.

 Sözkonusu kümelerden medya ve bilişim sektöründe Hamburg halen, Almanya’nın en önemli ilk üç merkezi arasında yer almaktadır.  Ülke çapında en çok satan ilk 20 dergiden 15’i Hamburg merkezli olup,  Axel Springer Verlag, Gruner + Jahr, Heinrich Bauer Verlag bölge merkezli büyük yayın kuruluşlarıdır.

 Görsel medya sektöründe de Hamburg, Avrupa’nın en önemli merkezlerinden birisi olup, Draftfcb, Jung v. Matt, Lowe, Scholz & Friends, Grabarz & Partner, Kolle Rebbe, Philipp & Keuntje, KNSK gibi medya kuruluşları bölge merkezli olarak faaliyet göstermektedir.

 ‘Yaşam Bilimleri’ (lifescience)  kümesinde Philips Healthcare, Olympus Europe Group, Dräger Medical, Ethicon ve Söring und Eska Implants gibi büyük kuruluşlar,  tıbbi techizat ve biyo-teknolojileri alanlarında bölgede üretim ve Ar-Ge yapmaktadır.

 “Yenilenebilir Enerji” sektöründe rüzgar enerjisi teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Hamburg bu alanda Avrupa’nın en önemli üretim ve Ar-Ge merkezidir.  Nordex, Repower Systems, Plambeck ve Vestas bölgede üretim ve araştırma yapan büyük kuruluşlardır.

 Hamburg Sivil Havacılık ve Uzay Sanayi alanında, dünyanın, Seattle ve Toulouse’dan sonra en büyük üçüncü havacılık teknolojileri üretim merkezidir. Bu bölgede Airbus ve Lufthansa Technik ile birlikte 400 tedarikçi şirket üretim yapmaktadır.

 Denizcilik teknolojileri, son yıllarda pazar kayıplarına uğramış olsa da, off-shore teknolojileri, savunma sanayi,  özel gemi ve denizcilikte kullanılan makine ve ekipmanların üretimine yönelerek ayakta kalmayı başarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Almanya’daki dört eyalet,  “Denizcilik Teknolojileri Kümesini” oluşturarak,  sektördeki faaliyet gösteren işletmelerin, üniversite araştırma kuruluşları ve kamu idareleri ile birlikte ortak hedefler doğrultusunda hareket etmelerine zemin hazırlamışlardır.

 Deniz taşımacılığında Hamburg, Londra’dan sonra Avrupa‘nın en önemli ikinci merkezidir.  Dünyanın en büyük ilk 7 deniz nakliye firmasının Avrupa merkezi Hamburg’da bulunmaktadır.

 Kimya (Schwarzkopf, Dove, Beiersdorf, Henkel, Unilever, Dow, CFK-Valley, Sasol, Yara, Bayer Material Science, Helm, Aurubis ve Ölmühle) ve gıda sanayi (Peter Kölln,  Nordmilch, Nordzucker, Lysell Marken, Appel Feinkost, Hermann Laue, Tchibo, Arko, Darboven, Ostfriesische Teegesellschaft OTG, Unilever Deutschland ve Harry) bölgenin diğer önemli sanayi üretim sektörleri ve firmalarıdır.

 Ekonomi

 2012 yılında Hamburg ekonomisi geçici verilere göre bir önceki yıla kıyasla %1,2 oranında reel büyüme kaydetmiştir. Bu oran aynı yıl itibariyle %0,7 olarak gerçekleşen Almanya ortalamasının oldukça üzerinde olmasına rağmen, Hamburg Hükümetin beklentilerinin altında kalmıştır.

 İmalat sanayinde üretim bir önceki yılın aynı seviyesini korurken, başta ticaret olmak üzere hizmet sektörlerindeki büyüme % 1,6 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayindeki üretimin, 2010-2011 yıllarında ortaya çıkan negatif büyümeden sonra geçtiğimiz yıl özellikle hava araçları üretimi ile makine bakım ve onarımı sektörlerinde kaydedilen olumlu gelişmelere bağlı olarak toparlanmaya başladığı gözlemlenmiştir. 2013’ün ilk yarısında, Almanya genelinde ekonomik büyüme sabit fiyatlarla % -0,3 düzeyinde gerçekleşirken, Hamburg eyaletinde büyüme % 0,5 olmuştur.