Türkiye Cumhuriyeti

Hamburg Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Hamburg Dış Ticareti-Türkiye Hamburg Ticari ve Ekonomik İlişkiler, 10.02.2014

HAMBURG

Başkent: Hamburg

Cari Fiyatlarla GSYİH: 95,8 milyar Avro (2012)

Nüfus: 1.734.272 (2012)

Eyalet Başkanı: Olaf Scholz

Ekonomi, Ulaştırma ve İnovasyon Bakanı: Frank Horch

Dış Ticaret

2012 yılı itibariyle Hamburg’un ihracat ve ithalatı,  sırasıyla 50 milyar ve 68,9 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl itibariyle, Hamburg Almanya’nın en fazla ihracat ve ithalat yapan 7. ve 6. eyaleti olmuştur.  Hamburg’un, Almanya’nın ihracatı ve ithalatı içindeki payları ise sırasıyla % 4,6 ve % 7,5 olarak gerçekleşmiştir.

2013 Ocak-Eylül döneminde, Hamburg’un genel ihracatı 35,6 milyar Avro olmuştur. Anılan dönemde eyaletin Almanya genel ihracatı payı % 4,3 olarak gerçekleşmiş, eyaletler açısından sırası ise 6’ncı olmuştur.

Fransa, % 28,7’lik pay ile Hamburg’un 2013 Ocak-Eylül döneminde ihracatında en önemli pazardır. Bölge ihracatında İngiltere % 9,4, Çin % 7,1, ABD % 4,7 Hollanda % 4,5 pay ile diğer önemli pazarlardır. Hava taşıtları, Eyaletin en önemli ihracat kalemidir. Petrol ürünleri, farmasötik ürünler, ticari kullanıma yönelik altın, kimyasal nihai ürünler ile bakır ve bakır alaşımlarından yarı mamuller eyalet ihracatında yüksek paya sahip diğer ürünlerdir.

2013 Ocak-Eylül döneminde Hamburg’un genel ithalatı 51,5 milyar Avro olmuştur. Bu ise, ülkenin genel ithalatında % 7,6’lık bir paya tekabül etmektedir. Eyaletler sıralamasında ise 6’ncı sıradadır.

Eyaletin ithalatında da Fransa  % 19,3 pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi, Çin % 10,4,  Hollanda % 8,1, ABD  % 6,6, İngiltere % 6,2 ile takip etmektedir. 

Anılan dönemde, hava taşıtları, petrol ürünleri, ham petrol ve doğalgaz, deniz taşıtları ile bakır cevheri ve büro makineleri- bilgi işlem makineleri eyaletin ithalatında yüksek paya sahip ürünlerdir.

 Türkiye ile Ticari İlişkiler

 2013 Ocak-Eylül döneminde Hamburg eyaletinden ülkemize yaklaşık 677 milyon Avro tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu miktar, Almanya’dan ülkemize yapılan ihracatın % 4,1’ine tekabül etmektedir. Aynı yıl itibariyle Hamburg, ülkemize en fazla ihracat yapan 7. eyalet olmuştur. Eyaletin ülkemize yönelik ihracatında, hava taşıtları, demir-çelik hurdaları, petrol ürünleri, yük çıkarma asansör ve istihraç ekipmanları, makineler ile yağlı posalar başlıca ürünler olarak ön plana çıkmaktadır.

 Anılan dönemde, Hamburg yaklaşık 644 milyon Avro ile ülkemizden en fazla ithalat yapan 6. Alman eyaletidir. Aynı yıl itibariyle, Almanya’nın ülkemizden yaptığı ithalatın % 7’sini Hamburg’da yerleşik firmalar gerçekleştirmiştir.  Ülkemizden ithal edilen başlıca ürünler; pamuklu giysiler, ipek ve kimyasal lifli giysiler, kabuklu ve kuru meyveler, motorlar ve otomotiv yedek parçaları ile radyo, televizyon, ses ve video cihazlarıdır.