Türkiye Cumhuriyeti

Hamburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeni Bedelli Askerlik Yasası Maddesi Ile Ilgili Duyuru , 18.12.2014

 
6582 sayılı Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na eklenen geçici 52nci Madde, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
1-    A) Bu yasadan,  01 Ocak 1988 (01 Ocak günü dahil) tarihinden önce doğmuş olanlar (1111 sayılı Askerlik Kanununun 81nci maddesi gereği mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılan yaş düzeltmeleri haricindekiler dikkate alınmayacaktır).
 
B)   Yasa yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine henüz başlamamış olanlar, ve
 
C)   Bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış olanlar yararlanacaktır.
 
2-    Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunan vatandaşlarımız şahsen veya kendi adına vekaletnamesi olan yetkili avukatları aracılığıyla yapabileceklerdir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
3-    Yasa, 13 Şubat 2015 (dahil)tarihine kadar geçerlidir.
 
 
4-    Bu yasadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, a) nüfus cüzdanları, b) pasaportları ile birlikte 13 Şubat 2015 (dahil) tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmaları ve 18.000,- TL karşılığındaki dövizi o günkü Merkez Bankası döviz satış kuruna göre T.C.Ziraat Bankası’na bir kerede yatırmaları ve onaylı 3 nüsha ödeme belgesini Başkonsolosluğumuza ibraz etmeleri durumunda, belgeleri,  askerlik hizmetlerini yapmış sayılmaları için Milli Savunma Bakanlığı’na (ilgili askerlik şubelerine) gönderilecektir. 
 
 
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.