Türkiye Cumhuriyeti

Hamburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sözleşmeli Personel Yazılı Sınav Sonucu / Sözlü Sınav , 06.10.2014

Başkonsolosluğumuza bir adet Sözleşmeli Personel alınmasını teminen 27.09.2014 tarihinde

yapılan yazılı sınavların tamamında 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan tek adayın ismi aşağıda kayıtlıdır.

 

-         
Turan Koyuncu

  

Sözlü Sınavın yapılacağı adres:

Türkisches Generalkonsulat

Tesdorpfstr.18

20148 Hamburg

 

Tarih ve saat:

10.10.2014, saat 10:00