ASKERLİK - DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU , 27.4.2020

ASKERLİK - DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

-Çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar,

- Yurt dışında doğup, yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızdan “3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde” çalışma şartı aranmamaktadır.

- “Yurtdışı doğumlu olmayanlardan”, oturma veya çalışma iznine sahip olarak İşçi, İşveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 yıl (1095 gün) süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları veçalışmaları gerekmektedir.

Uzaktan eğitim programını tamamlamak gerekmektedir.

Uzaktan eğitim portalınahttps://dovizle.msb.gov.tr adresinden “T.C. Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yapılacak. Gerekli olan bilgilerin dikkatlice okunması ve soruların doğru yanıtlanması sonucunda “eğitiminizi başarıyla tamamladınız” diye bir kayıt sistemden geldikten sonra, aşağıda belirtilen tüm belgelerle birlikte randevu alarak bedelin tamamı (harçlarla birlikte toplam 5.262.- Euro)

ile birlikte şahsen gelip müracaat edilmesi gerekiyor.

Yapılacak inceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıyanlar 5.262.- Euro tutarındaki bedelin tamamı aynı gün Başkonsolosluğumuz veznesine ödenmesi neticesinde başvuru işlemleri tamamlanır ve kendilerine “Dövizle Askerlik Başvuru Belgesi” verilir.

7179 sayılı yasaya göre 02.01.2020’den 30.06.2020 tarihine kadar bedelin

tamamı 5.262.- EUR dur. (Posta harcı: 5.-EUR+ Transfer harcı: 38,91- EUR'dur) ile birlikte toplam 5.282.- Euro)
Başkonsolosluğumuzda nakit olarak ödenmesi gerekmektedir.

**************************İSTENEN BELGELER ****************************

1-PASAPORT (Aslı ve işlem görmüş sayfaların birer fotokopisi)

2-Oturma izin kartı (Aufenthaltstitel) (Aslı ve önlü-arkalı fotokopisi)

3-NÜFUS CÜZDANI (Aslı ve önlü-arkalı fotokopisi)

4-Yurtdışında doğanlardan Doğum Belgesinin aslı ve fotokopisi.

5-İkamet belgesi (Meldebescheinigung) aslı ve fotokopisi.

6 -Aynı zamanda Alman Vatandaşı olanlardan: Alman Kimliği (Personalausweis)/Alman Pasaportu (Deutscher Reisepass), Einbürgerungsurkunde ve Geburtsurkunde
(Asılları ve birer fotokopileri)

Yurtdışı doğumlu olmayanlardan

1-Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte;

Çalışanlar: Çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung) veya son aya ait maaş bordrosu (letzte Lohnabrechnung). (Aslı ve bir fotokopisi)

İşsiz olanlar: İşsizlik belgesi (Arbeitslosenbescheinigung) veya sosyal
yardım
alındığına dair belge (Bescheinigung

überSozialhilfe). (Asılları ve birer foktokopileri)

2-İşveren statüsünde olanlar: İşyeri Açma İzin Belgesi (Gewerbeschein), Vergi Dairesi (Finanzamt) veya Ticaret Odasından (Handelskammer) alacakları "Kaç yıldan beri işyeri çalıştırıp vergi ödediklerine dair belge" (Bescheinigung in Steuersachen)veya Finanzamt’tan gelen İlk ve Son iki yıla ait (Vergi Bildirimi) “Einkommensteuerbescheid” Aslı ve ikişer fotokopileri. (Daha önce sigortalı çalışılmış ise, ayrıca aşağıda kayıtlı Sigorta Dokümanı’da (Versicherungsverlauf) gerekmektedir. (Asılları ve birer fotokopileri)

3-Yurt dışında Sigortalı çalışma sürelerini gösterir güncel Sigorta Dokümanı, (LVA/Deutsche Rentenversicherung Nord'dan VERSİCHERUNGSVERLAUF) alınacak. (Aslı) ve 2 adet Fotoğraf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - Noel 1.gün
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı