Evlenme İşlemleri, 12.8.2020

EVLENME BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Evlenme bildirimi şahsen yapılır.)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından:

- Nüfus Cüzdanı

- Pasaport

- 1 adet resim

- Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği (Internationale Heiratsurkunde- Formül B)

Diğer ülke vatandaşlarından:

- Kimlik Belgesi/ Pasaport (Önceden Türk vatandaşı olup Türk vatandaşlığından izinle çıkmış ise MAVİ KART veya Türk vatandaşlığından ÇIKMA BELGESİ)

- 1 adet resim (Ayrıca, Mavi Kartlılar kütüğüne evlilik tescili için de talep ediliyorsa vatandaşlık işlemleri için 1 adet Internationale Heiratsurkunde- Formül B ve yeni Mavi Kart için 2 adet resim gereklidir.)

- Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburtsurkunde- Formül A) Doğumla yabancı ülke vatandaşı olanlar için şarttır.

EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

(Evlenme müracaatının şahsen bağlı bulunduğunuz Konsoloslukta yapılması gerekmektedir.)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından:

- Nüfus Cüzdanı

- Pasaport

- 1 adet resim

- Bekarlık Belgesi (Ledigkeitsbescheinigung Ortsamt/Rathaus’dan alınacak.)

- Daha önce evlenme/ boşanma var ise T.C. Mahkemesi’nden kesinleşmiş boşanma kararı veya boşanmanın tescil edildiğine dair belge.

- Herhangi bir bulaşıcı hastalığı olmadığına dair doktor raporu (Nikah Başkonsoloslukta yapılacaksa şarttır.)

Diğer ülke vatandaşlarından:

- Kimlik Belgesi/ Pasaport ( Önceden Türk vatandaşı olup Türk vatandaşlığından izinle çıkmış ise MAVİ KART veya Türk vatandaşlığından ÇIKMA BELGESİ)

- 1 adet resim

- Bekarlık Belgesi (Ledigkeitsbescheinigung Ortsamt/ Rathaus’dan ve vatandaşı bulunduğu ülke Konsolosluğundan). Birden fazla vatandaşlığı bulunan kişilerin vatandaşı bulunduğu tüm ülkelerden belge getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Belgenin alındığı ülkeye göre ayrıca APOSTİL tasdiki ve tercümesi de gerekebilmektedir. (Ülkelere göre farklılık göstermektedir.)

- Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburtsurkunde- Formül A) Doğumla yabancı ülke vatandaşı olanlar için şarttır.

- Daha önce evlenme/boşanma var ise kesinleşmiş boşanma kararı. Belgenin alındığı ülkeye göre ayrıca APOSTİL tasdikli ve tercümesi de gerekebilmektedir. (Ülkelere göre farklılık göstermektedir.)

ALMAN MAHKEMELERİNDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI KONUSUNDA DOĞRUDAN BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZA BAŞVURU YAPILABİLİR.

Önemli Not: “ RANDEVU alma işlemi”

www.konsolosluk.gov.tradresinden Nüfus Bölümü-BOŞANMA işlemi olarak alınacak.

1-Alman mahkeme kararının kesinleştiği tarihte eşlerden birinin “yabancı uyruklu” olması halinde, Türk vatandaşı olan taraf tek başına başvurabilir.

2-Boşanmadan sonra bir tarafın vefat etmiş olması durumunda tek taraflı başvuru yeterlidir.

BOŞANMA BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Boşanan her iki taraf da Türk vatandaşı ise; Nüfus Cüzdanı veya Pasaportlar. Çifte vatandaşlardan Nüfus Cüzdanı ve Yabancı Kimlik Belgesi. (Aslı ve 1 adet fotokopisi)

2. Boşanan taraflardan biri daha önce Türk vatandaşı ise ayrıca boşanmanın mavi kartlılar kütüğüne tescili için de işlem yapılması gerekmektedir. Bunun için, ilgilinin yabancı kimliği veya pasaportu ve MAVİ KARTI ile beraber Türk vatandaşı eski eşiyle birlikte başvuru yapması mümkün olduğu gibi, bu mümkün değilse eski eşin boşanma işlemi tamamlandıktan sonra tek başına da başvuruda bulunabilir. (Yabancı Kimlik Belgesi ve Mavi Kart veya Türk vatandaşlığından çıkma belgesi aslı ve bir adet fotokopisi)

3. Mahkemeden APOSTİL tasdikli ve Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter tasdikli kesinleşmiş boşanma kararının aslı. (Özet veya kısmi karar kabul edilmemektedir.)

4. Uluslararası Doğum Belgesi (Internationale Geburtsurkunde- Formül A) veya yabancı eşin anne- baba ismi ve doğum yeri- doğum tarihini gösterir belge. Doğumla yabancı ülke vatandaşı olanlar için şarttır.

5. Boşanmayla ilgili olarak Türk mahkemesinde daha önce verilmiş bir karar varsa
aslı veya fotokopisi.

6. Vekil aracılığı ile başvuru yapılabilir. Bu durumda “bu işlem için yetki verilmiş”noter tasdikli resimli özel vekaletname aslı veya noter tasdikli örneği. Vekil aracılığı ile işlem yapılacaksa;VEKALETNAME VERİLEN VEKİLİN AVUKAT OLMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR,eski eş dahil herhangi bir şahsa vekaletname verebilir. Yabancı noterde düzenlenen vekaletnamelerin ise, APOSTİL tasdikli ve Başkonsolosluğumuzda kayıtlı yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gerekmektedir.7. Boşanın her iki taraf Türk vatandaşı ise; başvuru sırasında boşanan eşlerin birlikte Başkonsolosluğumuza gelme zorunluluğu yoktur. Eski eşlerden biri başvurabilir ve daha sonra diğer tarafın 90 GÜN
içerisinde gelip evrakı imzalama hakkı bulunmaktadır. Sözkonusu hak kullanılmadığı durumda, ikinci bir başvuru imkanı ancak tarafların birlikte başvuru yapmasıyla mümkündür.Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - Noel 1.gün
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı