Noter İşlemleri, 8.2.2019

NOTER BÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:

1- Vekaletnamelerde vekil tayin edilecek şahsın T.C. kimlik numarası gerekmektedir. Vekil avukat ise, ayrıca bağlı olduğu baro ile adres bilgileri gerekmektedir.

2- Vekaleti veren Türk vatandaşları Pasaportlarını, nüfus cüzdanlarını, yenilenmiş ise T.C. Kimlik Kartları’nı, Türk vatandaşlığından çıkanlar ise güncel mavi kartlarını ibraz etmek zorundadırlar.

3- Tapuyla ilgili (alım-satım; inşaat, miras, kat irtifakı ve benzeri konulu) düzenlenecek vekaletnamelerde tapu bilgileri gerekmektedir (taşınmazın adresi tapu bilgisi yerine geçmez). Aksi takdirde aynı il sınırları içerisinde bulunan tüm mallar satılabilmektedir. Ayrıca (6 aydan eski olmayan) iki vesikalık fotoğraf şarttır. DİKKAT: Taşınmazı satın alacak olan kişi aynı zamanda vekil olarak tayin edilemez. Tapu ile ilgili düzenleme şeklindeki vekaletnamelerin ücreti 36,- Avro’dan başlamaktadır.

4- Tapu, boşanma, taşıt satın alma-satış, şirket kurma ve merkez bankası ile ilgili vekaletnamelerde mutlaka (6 aydan eski olmayan) iki vesikalık fotoğraf şarttır.

5- Banka işlemlerinde banka ve şube adı, hesap numarası, IBAN numarası gerekmektedir. Onaylama şeklindeki vekaletnamelerin ücreti 23,- Avro’dan başlamaktadır.

6-Merkez bankasındaki hesaplarla ilgili noterlik işlemleri için vatandaşlarımızın T.C. Nüfus Cüzdanı ile birlikte T.C. Pasaportlarını ibraz etmeleri ve Kredi Mektubu/Süper Döviz Hesabı bilgileri gerekmektedir.

7- Sürücü vekaletnamelerinde, otomobil satışı ile ilgili vekaletnamelerde taşıtın ruhsat bilgileri veya plaka numarası gerekmektedir.

8-Yabancı veya Türkçe bilmeyen kişiler, vekaletnameyi Alman noterinden veya Başkonsolosluğumuzdan verebilirler. Bu kişilerin, Alman kimliğini veya Pasaportunu Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe`ye tercüme ettirerek Başkonsolosluğumuza yeminli tercüman ile birlikte gelmeleri gerekir. Gerekli belgeler: Alman kimliği veya Pasaportu, tercümesi ve vekil bilgileri. Ayrıca vekaletname örneğinin Almanca ve Türkçe metnini de beraberinde getirmeleri faydalı olacaktır.

9-Alman noterince düzenlenen vekaletnamelerin Alman Mahkemesi’nden “apostil” alındıktan sonra, Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercümana tercüme ettirilmesi halinde, tercüme tasdiği için Başkonsolosluğumuza kişinin şahsen gelmesi gerekmektedir. Tasdik ücreti sayfa başı 17,- Avro’dur. Diğer yandan, Türkçe’ye tercüme işlemi Türkiye’de de yapılabilmektedir.

10-Boşanma tanıtım/tenfiz işlemlerinde, 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının NüfusKütüğüne Tescili" hakkındayönetmelik gereğince Başkonsolosluğumuzda boşanmanın tanıtımı ile ilgili olarak ayrılan eşlerden gelemeyen kişi eski eşini veya başka bir şahsı vekil tayin edebilir.

11- Türkiye’den verilen bir vekaletnamenin aynısının talebi halinde, ilgili vekaletnamenin fotokopisi gerekmektedir. Yeni tarihli (2016’dan sonra) verilen vekaletname şayet noterler birliği kayıtlarına geçmiş ise, noter, tarih ve yevmiye numarasının bilgileri yeterlidir.

12- Fotokopi tasdiği, tercüme onayı, ticaret odası mühür tasdiği gibi onay işlemlerinde asıl belge ve arşiv edilmek üzere belgenin bir fotokopisi tarafımıza sunulmalıdır.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - Noel 1.gün
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı