Tebligat Konusunda Genel Bilgiler, 8.2.2019

Tebligat işlemleri ile ilgili esaslara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer verilmektedir.

Yürürlükteki tebligat mevzuatı uyarınca, Türkiye’deki mahkemelerce veya diğer kurumlarca düzenlenen ve ilgilisine tebliğ edilmek üzere Dış Temsilciliklerimize ulaştırılan tebligat evrakının teslim edilmesi için ilgilisininşahsenveya tebligat teslim alma yetkisi içeren noter tasdikli vekaletnameyle vekilin veya mahkeme kararıyla vasilik yetkisi bulunulan kişinin yetki belgesiyle birlikte Dış Temsilciliğimize başvurması gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuzca tebligat sahibine, tebligatını almak için şahsen başvurması gerektiği yönünde bir davet mektubu (iadeli taahhütlü postayla) gönderilmektedir. Tebligat sahibinin, söz konusu mektubun kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Dış Temsilciliğimize şahsen başvurması gerekmektedir.

Tebligat sahibinin davet mektubunu aldıktan sonraki 30 gün içinde tebligatını almak için Dış Temsilciliğimize başvurmaması (gelmemesi) halinde tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Tebligat sahibinin tebligatı almak üzere Dış Temsilciliğimize başvurup, tebligatı almaktan imtina etmesi halinde ise durum tutanak altına alınarak tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Tebligat işlemleri için ADLİ KONULAR-Tebligat Başvurusubölümündenrandevualınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler/Ücret

-Nüfus cüzdanı

-Pasaport

-5,-EUR posta ücreti

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil - Noel 1.gün
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Dini Tatil - Paskalya
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
24.5.2021 24.5.2021 Dini Tatil - Küçük Paskalya
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı