TEBLİGAT Konusunda Genel Bilgiler, 11.1.2018

Tebligat işlemleri ile ilgili esaslara 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yer verilmektedir.

Yürürlükteki tebligat mevzuatı uyarınca, Türkiye’deki mahkemelerce veya diğer kurumlarca düzenlenen ve ilgilisine tebliğ edilmek üzere Dış Temsilciliklerimize ulaştırılan tebligat evrakının teslim edilmesi için ilgilisinin şahsen veya tebligat teslim alma yetkisi içeren noter tasdikli vekaletnameyle vekilin veya mahkeme kararıyla vasilik yetkisi bulunulan kişinin yetki belgesiyle birlikte Dış Temsilciliğimize başvurması gerekmektedir.

Başkonsolosluğumuzca tebligat sahibine, tebligatını almak için şahsen başvurması gerektiği yönünde bir davet mektubu (iadeli taahhütlü postayla) gönderilmektedir. Tebligat sahibinin, söz konusu mektubun kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Dış Temsilciliğimize şahsen başvurması gerekmektedir.

Tebligat sahibinin davet mektubunu aldıktan sonraki 30 gün içinde tebligatını almak için Dış Temsilciliğimize başvurmaması (gelmemesi) halinde tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Tebligat sahibinin tebligatı almak üzere Dış Temsilciliğimize başvurup, tebligatı almaktan imtina etmesi halinde ise durum tutanak altına alınarak tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Tebligat işlemleri için ADLİ KONULAR-Tebligat Başvurusubölümünden randevu alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler/Ücret

-Nüfus cüzdanı

-Pasaport

-5,-EUR posta ücretiPazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

25.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili
26.12.2018 26.12.2018 Noel Tatili 2.gün
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı Tatili
19.4.2019 19.4.2019 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
22.4.2019 22.4.2019 Dini Tatil - Paskalya
1.5.2019 1.5.2019 İşci Bayramı
30.5.2019 30.5.2019 Dini Tatil - Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.10.2019 3.10.2019 AFC Milli Günü
29.10.2019 29.10.2019 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31.10.2019 31.10.2019 Dini Tatil - Reformasyon Günü
25.12.2019 26.12.2019 Dini Tatil Noel 1.ve2. Gün