Askerlik Erteleme İşlemleri - Genel Şartlar

Hamburg Başkonsolosluğu 29.08.2019


Türk vatandaşı olmak,

Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 35 yaşında veya daha genç doğumlu olmak,

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunmak veya bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışmak,

İşçi, işveren, bir meslek veya sanat mensubu ya da gemi adamı statüsünde bulunan yükümlülerin askerlik erteleme işlemleri 7179 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yurtdışı Askerlik İşlemlerinin Uygulama Esasları Hakkındaki Özel Talimatta yer almaktadır.

Askerlik çağı her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir. Askerlik erteleme işleminin, kişilerin 19 YAŞINA GİRDİKLERİ yıl’dan itibaren yapılması gerekmektedir. Yükümlünün 20 yaşına girdiği senenin Ocak ayının birinci gününde başlar. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın askerlik işlemlerinin yürütülmesinde yaşları hesaplanırken gün/ay/ olarak değil “doğum yılı” esas alınır.Bu işlemleri yaptırmayanlar“YOKLAMA KAÇAĞI”olarak aranmaya başlanacak ve YOKLAMA KAÇAĞIOLARAK KALDIĞI SÜRELER İÇİNileride“İDARİ PARA CEZASI” ile cezalandırılmaktadır.

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışan yükümlüler durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize başvurmaları hâlinde, askerlikleri oturma veya çalışma izinlerinin sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösteren sürelerle 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

İşçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsündekilerin erteleme başvurularını bağlı bulundukları Dış Temsilciliklerimize; gemi adamı statüsündekilerin ise “gerekli belgeler” bölümünde kayıtlı “Gemi Adamlarının Askerlik İşlemlerini Yapmaya Yetkili Dış Temsilciliklerimiz” adlı listedeki Dış Temsilciklerimize yapmaları esastır.

Kendisi resmi devlet görevlisi sıfatı taşımamasına rağmen; eşinin görevinden dolayı diplomatik, hizmet veya hususî pasaport sahibi olan vatandaşların bu statüdeki askerlik erteleme başvuruları bu türden pasaportları ile işleme alınır. Ancak, bu kişilerin, eşinin resmi görevi nedeniyle kendisine yabancı ülkede ikamet hakkı veren oturma izninden bağımsız olarak, yasada öngörülen işçi/işveren/bir meslek ya da sanat mensubu statüsünde oturma veya çalışma izni sahibi olması veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olması gerekir.

Yabancı ülkelerde uluslararası kurum ve kuruluşlarda (Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası vb.) çalışan ve çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilen yükümlülerin bu durumları devam ettiği sürece askerlikleri ertelenir.

“Aile Birleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenler de bu kapsamdadır.

Askerlik Erteleme Süreleri :

Başvuruda bulunduğu ülkenin vatandaşlığını taşıyanlar ile başvuruda bulunduğu ülkede süresiz oturma veya çalışma izni sahibi olanların askerlikleri bir defada 35 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıldan fazla süre bulunanların askerlikleri oturma veya çalışma izninin (bunlardan hangisi daha uzun ise uzun olanın) biteceği yılı takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

Başvuru tarihi ile oturma veya çalışma izni bitim tarihi arasında bir yıl ve daha az süre bulunanların askerlikleri başvuru yılını takip eden yılın 31 Aralık tarihine kadar ertelenir.

AileBirleşimi Antlaşmaları” kapsamında yabancı bir ülkede kendilerine ikamet etme hakkı ve çalışma hakkı verilmesi taahhüt edilenlerin askerlikleri oturma veya çalışma izni alıncaya kadar 1’er yıllık sürelerle en çok 2 kez ertelenir.

İŞÇİ-İŞVEREN STATÜSÜNDE ASKERLİK ERTELEMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

Pasaport, nüfus cüzdanı ve oturma izin kartı (Aufenthaltstitel), İkamet belgesi(aslı ve birer fotokopileri)

Çalışanlar; Çalışma belgesi(Arbeitsbescheinigung) veya son maaş belgesi(letzte Lohnabrechnung)

İşsiz olanlar; İşsizlik belgesi(Arbeitslosenbescheinigung/Leistungsbescheid) –aslı ve bir fotokopisi

Öğrenci olanlar veya meslek eğitimi görenler;Öğrenci belgesi(Schulbescheinigung) veya meslek eğitimi gördüğüne dair belge(Ausbildungsbescheinigung)

Kendi işyeri olanlar/İşverenler;İşveren olduğunu gösteren belge (Gewerbeschein) –aslı ve bir fotokopisi

2 adet resim (İlk erteleme işlemlerinde)

Yukarıdaki belgelerle birliktekişilerin randevu alarak gelip ŞAHSEN başvurmaları halinde, Süresiz oturma-çalışma izinleri olanların Askerlik ertelemesi 35 YAŞIN SONUNA kadar, süreli olanların ise; o süreye kadar yapılabilir.

ÇİFTE VATANDAŞ (ÇİFTE TABİİYETLİ) OLANLARIN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

NÜFUS CÜZDANI/T.C. KİMLİĞİ aslı vebirfotokopisi

ALMAN PASAPORTU veya KİMLİĞİN (AUSWEİS) asılları ve birer fotokopileri.

Alman vatandaşlığının ne zaman kazanıldığını gösterir belgenin (EİNBÜRGERUNGS-URKUNDE) aslı ve bir(1)fotokopisi.

Doğum Belgesi (Geburtsurkunde) veya Uluslararası doğum belgesi (İnternationaleGeburtsurkunde)ve bir fotokopisi

İkametgah Belgesi (Meldebestätigung) aslı ve bir fotokopisi

Türkiye’de doğumlu olup da Alman vatandaşlığını kazananların; Almanya’ya ne zaman geldiğini (18 yaşından önce) çıkmış olduğunugösteren ve Einwohnerzentralamt’tan alınacak olan İkametgah Belgesi “Erweiterte Auskunft aus dem Melderegister” aslı, Türkçe tercümesi ve birfotokopisi.

Çalışıyorsa; çalıştığına dair belge, işsiz ise; işsizlik belgesi, öğrenci ise; öğrenci olduğunu gösteren belge.

2 adet FOTOĞRAF


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

15.4.2022 15.4.2022 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
17.4.2022 18.4.2022 Dini Tatil - Paskalya
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı
26.5.2022 26.5.2022 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
6.6.2022 6.6.2022 Dini Tatil - Küçük Paskalya
3.10.2022 3.10.2022 AFC Milli Gün
31.10.2022 31.10.2022 Reformasyon Günü
25.12.2022 26.12.2022 Dini Tatil - Noel 1. ve 2. gün