Yarışma, Türkiye’den Almanya’ya göçün 50. Yılı olması nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklerin ortak bir logosu olması amacıyla düzenlenmektedir.

Hamburg Başkonsolosluğu 31.01.2011

ALMANYA’YA

GÖÇÜN 50. YILI LOGOSUTASARIMYARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı

Yarışma, Türkiye’den Almanya’ya göçün 50. Yılı olması nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklerin ortak bir logosu olması amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Konusu

2011 yılı Türkiye’den Almanya’ya işçi göçünün resmi olarak başlamasının ellinci yıldönümüdür. Bu vesile ile 2011 yılı içerisinde, ağırlığı Almanya’da olmak üzere göçün 50. Yılı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler hem iki ülke hem de Alman ve Türk toplumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine olumlu etkiler yapacak şekilde planlanacaktır. Yapılacak olan etkinliklerde Türklerin yaşadıkları ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan bir toplum oldukları hususu öne çıkarılacaktır. Burada iki toplum arasındaki dostluğa da vurgu yapılacaktır.

Adaylardan, yukarıda belirtilen hususları göz önüne alarak bir logo tasarlamaları beklenir.

Katılım Koşulları

1.Yarışma Almanya’da yaşayan herkesinkatılımınaaçıktır.

2.Herkatılımcıen fazla üç adet eserle yarışmayakatılabilir.

Teknik Koşullar

1.Seçilen logo;göçün 50. Yılını temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımınınrenkli ve siyah beyaz kullanımauygunolarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

2.Eserlerin, A4 boyutunda siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.Tasarımcıgerekli gördüğü takdirde renkli uygulamayı da aynı kıstaslar içinde sunabilir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılançalışma, yüksek çözünürlüklü TİF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir.

3.Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, var olan logoları çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler için tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logotasarımınınkopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sorumlu tutulamaz.

4.Seçici Kurul, eserleri, özgünlük,yaratıcılık, konu odaklılık açılarından dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.

5.Seçici Kurul;uygungördüğü bir eseri 50. Yıl logosu olarak belirleyecektir.

6.Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir.Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve /veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında birödemeyapılmaz. Ödüle hak kazananeserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ilebirlikte, yarışma sonuçları açıklandıktan sonraen geç 10 güniçerisinde Almanya’da bulunan Türk konsolosluklarının birine veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na sunulmaları gerekmektedir.Katılımcışartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

7.Seçici Kurul tarafından hiçbir eserin 50. Yıl logosu olmaya değer bulunamaması halinde, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi

1.Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır.

2.Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuşkatılım kimlik formunun yer aldığı Kimlik Zarfıilebirlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalıEvrak Zarfı’dır.

3.Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.

4.Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

5.Her eser A4 kağıt üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde, aşağıda küçük ölçekli örneği ile teslim edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır.

6.Zarfların üzerindekatılımcınınkimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazıbulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

7.Birden fazla eserlekatılantasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır.

Eserlerin Teslimi

Eserler başvuru formu ilebirlikte 21 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar, Almanya’daki Türk Konsolosluklarına veya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na elden, taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

Kullanım Hakkı

Katılımcı, seçilen eserinin Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, iki ülkenin (Almanya ve Türkiye) ilgili mevzuatı gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Ödülkazananeser;50. Yıl etkinlik çalışmalarının bir parçası olarak, 50. Yıl’ı temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda,katılımcıödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Ödüle layık görülmeyen, ancak Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından kullanılabilecek olan eserler için telif hakkı eser sahibine ödenecektir. Ancak verilecek telif ücreti birincilik ödülü tutarını geçemeyecektir.

Katılım formunu imzalayankatılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru tarihi: 21 Şubat 2011

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 25 Şubat 2011

Sonuçların Açıklanması: 28 Şubat 2011

Ödül kazanan eserin;antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümlerininsunulması için son tarih:10 Mart 2011

Sonuçlar www.devlet.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 3000 Avro

İkincilik Ödülü: 1500 Avro

Üçüncülük Ödülü: 1000 Avro

İletişim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Adres: Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145

06520 Balgat- Çankaya/ ANKARA

Tel: (0.312) 218 40 00

e-posta: info@ytb.gov.tr

GÖÇÜN 50. YILI LOGOSUTASARIMYARIŞMASI KATILIMCI KİMLİK FORMU

Adı Soyadı:

Rumuz:

Doğum Tarihi ve Yeri:

Telefon/ Faks:

E-posta:

Yazışma Adresi:

Özgeçmiş:

Yarışma Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Tasarım kendime ait olup kullanılan görsel ve yazılı malzeme daha önce yayımlanmamış, ödül kazanmamış ve telif hakları satılmamıştır.

……/……/2011

İmza

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

7.4.2023 7.4.2023 Dini Tatil - Paskalya Arifesi
10.4.2023 10.4.2023 Dini Tatil - Paskalya
21.4.2023 21.4.2023 Ramazan Bayramı
1.5.2023 2.2.2023 İşçi Bayramı
18.5.2023 18.5.2023 Dini Tatil (Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi)
29.5.2023 29.5.2023 Dini Tatil - Küçük Paskalya
28.6.2023 28.6.2023 Kurban Bayramı
3.10.2023 3.10.2023 AFC Milli Gün
31.10.2023 31.10.2023 Reformasyon Günü
25.12.2023 26.12.2023 Dini Tatil - Noel 1. ve 2. gün