Türkiye Cumhuriyeti

Hamburg Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

Saygıdeğer vatandaşlarım, Türk toplumunun değerli üyeleri,

Başkonsolosluğumuz, görev bölgesinde bulunan Hamburg ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yaklaşık 150 bin vatandaşımıza ve Türk kökenli Alman vatandaşlarına hizmet sunmaktadır. Uzun yıllardan buyana burada yaşayan vatandaşlarımız ile çok sayıda Türk işadamı ve firması gerek yerel gerek federal düzeyde ekonomik hayata önemli katkı sağlamaktadırlar.

Görev bölgemizde yaşayan Türk toplumu mensuplarının eğitim, uyum ve diğer sosyal alanlarındaki sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, yerel idarelerle her alanda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek, ülkemizin tüm boyutlarıyla tanıtılmasını sağlamak Başkonsolosluğumuzun amaçları arasında yer almaktadır.

Bu amaçlarımızı, Türk toplumu tarafından kurulan ve görev bölgemizde yerleşik sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma, işbirliği ve eşgüdüm içinde gerçekleştirmeye büyük önem atfediyoruz. Zira, bunların gerçekleştirilmesine, Türk toplumunun üyelerinin önemli katkılar sağlayacağına samimi olarak inanıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızda vatandaşlarımızın görüşlerini, önerilerini ve beklentilerini dikkate alacağımız kuşkusuzdur.

Ülkemizin ve insanımızın özellikle görev bölgemizde daha iyi tanıtılması ve kendilerine yönelik olabilecek bazı önyargıların kırılması için Türk toplumunun birlik ve beraberliğini en iyi şekilde sergilemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgemizdeki Türk toplumunun kendi içerisindeki iletişim, dayanışma ve eşgüdümü daha da güçlendirmesi, ülkemizi ve insanımızı ilgilendiren her konuda etkin tutum alması ve bu sayede varlığını hissettirmesi, toplumumuzun refahını ve saygınlığını yükseltecektir.

Diğer taraftan, Başkonsolosluğumuzca sunulan ve asli görevlerimiz arasında yer alan pasaport, askerlik, noter, nüfus ve vatandaşlık işlemleri gibi hizmetlerin nitelik ve süratinin arttırılması öncelikli hedefimizdir. Bu çerçevede karşılaşılan ve Başkonsolosluğumuzun fiziki şartlarından da kaynaklanan sıkıntı ve zorlukların giderilmesi için de çabalarımızı sürdürdüğümüzü bu vesileyle vurgulamak isterim.

Sözkonusu gayretlerimizde, hizmet kalitesinin artırılmasını teminen, sizlerin de katkılarını, görüş ve tavsiyelerini alabilmekten memnuniyet duyacağız.

Konsolosluk hizmetlerinin sizlere günümüzün teknolojik olanaklarından da yararlanılarak daha hızlı ve etkin şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda Dışişleri Bakanlığımızca geliştirilen E-Konsolosluk sitesi yaklaşık üç yıldır Hamburg’da da kullanımınıza sunulmuş durumdadır. Konsolosluk işlemleri ile ilgili tüm bilgilerin ayrıntılı olarak yer aldığı www.e-konsolosluk.net internet adresi ayrıca, özellikle temsilciliğimize uzak mesafelerde yaşayan vatandaşlarımızın bazı işlemlerini posta yoluyla da yapabilmeleri için olanak sağlamaktadır. Bu çerçevede sizleri E-Konsolosluk sitemize üye olmaya ve işlemlerinizi site üzerinden de yapmaya davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlar, şahsım ve Başkonsolosluk mensupları adına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

 

Mehmet Fatih Ak

Başkonsolos